Welke tarieven worden gebruikt?

Alle aanbieders van Tandheelkundige zorg in Nederland hanteren dezelfde tarieven. Deze tarieven zijn opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl) in opdracht van de overheid. De behandelingen worden weergegeven in codes die bestaan uit één letter en twee cijfers, met daarbij een korte omschrijving.

Bekijk hier de tandheelkundige tarieven van 2018 en 2019

De tarievenlijst van de Nederlandse Zorgautoriteit geeft slechts een indicatie van de kosten. Deze lijst geeft geen totaal tarief van een behandeling, omdat het aparte codes betreffen. Bij een behandeling worden meestal meerdere codes gecombineerd en/of zijn sommige tarieven exclusief techniek- en materiaalkosten. Om een inschatting te kunnen geven van de totale kosten, kunnen wij een begroting voor u opstellen. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Wat krijg ik vergoed van mijn verzekering?

Behandelingen door de mondhygiënist worden voor volwassenen niet vergoed door de basisverzekering. Er zijn wel aanvullende verzekeringen die deze behandelingen vergoeden. Zorgverzekeraars stellen soms wel bepaalde voorwaarden. Wij raden u aan om goed naar de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar te kijken. De meeste behandelingen voor jongeren tot 18 jaar vallen binnen de basisverzekering en worden volledig vergoed.

Betalen

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is daarom ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om uw rekening te kunnen maken en versturen. Deze certificering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd. Meer over privacybescherming leest u op
www.infomedics.nl/privacy.

Als u uw rekening online wilt afhandelen heeft onze praktijk uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer nodig. Deze gegevens worden door Infomedics gebruikt om u veilig toegang te verlenen tot het online portaal waar uw rekening klaarstaat. Als u inlogt op uw Infomedics portaal, vult u de SMS-code in die u van Infomedics ontvangt. Wilt u uw rekening liever op papier ontvangen, dan kunt u dat op uw portaal zo instellen. Meer informatie vindt u op
www.infomedics.nl.

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Servicedesk op 0900 – 404 94 04 (€0,35 per gesprek). Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling.

© 2021 - Alle rechten voorbehouden - Mondzorg Konings