Maak een afspraak bij Mondzorg Konings, dé mondhygiëniste in Veenendaal

Eerste bezoek


Tijdens het eerste bezoek, maken we kennis met u en horen we graag wat uw klachten zijn. Tijdens dit intakegesprek bekijkt de mondhygiënist tevens hoe gezond uw gebit en tandvlees is. Aan de hand daarvan kunnen wij een persoonlijk behandelplan opstellen.

Meer over het eerste bezoek

Tarieven en betalen


De mondhygiënist wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Het is lastig om de totale kosten voor een consult te geven omdat ieder consult bestaat uit verschillende behandelingen die per patiënt worden bepaald. Vraag ons daarom een begroting op te stellen.

Meer over tarieven en betalen

Informatie voor verwijzers


U kunt op twee manieren naar ons verwijzen. U kunt gebruik maken van een verwijskaart die u meegeeft aan de patiënt. Dit is handig als u vaker patiënten naar ons verwijst. Wilt u liever gebruik maken van een verwijsbrief, dan ontvangen wij deze graag per e-mail.

Meer over informatie voor verwijzers


Mondhygiëniste Veenendaal


U bent van harte welkom bij Mondzorg Konings. Wij zijn een mondhygiënepraktijk in Veenendaal waar 2 mondhygiënisten werkzaam zijn. De praktijk is gevestigd in Veenendaal Oost in gezondheidscentrum “Kloppend Hart Huis”, waar o.a. ook een tandarts, apotheek, huisarts, fysiotherapeut en huidtherapeut gevestigd zijn.

De praktijk

Waar staan wij voor


Bij Mondzorg Konings staan wij voor een gezond gebit in een gezonde mond bij een tevreden patiënt! Met een persoonlijk behandelplan krijgt u het hoogst haalbare behandelresultaat.

Meestgestelde vragen


Wij kunnen het ons goed voorstellen dat u vragen heeft. Hieronder onze meestgestelde vragen.

Vragen over onze praktijk


De mondhygiënisten die hier werken zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten en geregistreerd in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten. Dit is een onafhankelijk, openbaar Kwaliteitsregister voor praktiserende mondhygiënisten in Nederland. In dit register staan alleen mondhygiënisten ingeschreven die voldoen aan de strenge kwaliteitseisen. Door dit register worden de mondhygiënisten gestimuleerd om te werken aan hun vakbekwaamheid.
Bij het eerste bezoek kunt u aangeven of u toestemming geeft voor het uitwisselen van gegevens met uw tandarts. Om een goed en passend behandelplan voor u op te stellen kan het voor ons zinvol zijn om röntgenfoto’s of informatie over eerdere behandelingen op te vragen. Daarnaast is het voor uw tandarts prettig om inzicht te hebben in de behandelingen die uitgevoerd worden door uw mondhygiënist om overzicht te houden.
Een tandarts is een universitair opgeleide medicus die zelfstandig bevoegd is om veel behandelingen in de mond uit te voeren, zoals het geven van verdoving, het behandelen van cariës (gaatjes en boren), het trekken van tanden en kiezen, het uitvoeren van een wortelkanaalbehandeling en het maken van protheses. Een mondhygiënist is een HBO-opgeleide paramedicus die bevoegd is om een gedeelte van de behandelingen in de mond uit te voeren. Een mondhygiënist richt zich voornamelijk op preventie en daarmee het voorkomen van mondgezondheidsproblemen. Het geven van voorlichting en het verwijderen van tandsteen zijn o.a. behandelingen die de mondhygiënist uitvoert.
Bij Mondzorg Konings werken twee mondhygiënisten die beide veel ervaring hebben in verschillende werkvelden en beide geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister. Bij de intake wordt u willekeurig ingepland bij één van de mondhygiënisten (o.a. afhankelijk van de voorkeur voor de dag van de afspraak) en er wordt naar gestreefd dat u altijd door dezelfde mondhygiënist behandeld wordt. Bij omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte kan het een enkele keer voorkomen dat u door iemand anders behandeld wordt, maar wij proberen u hierover zo snel mogelijk te informeren.

Wij vernemen het graag van u indien u zelf een voorkeur heeft voor een behandelaar. Indien mogelijk houden wij daar zoveel mogelijk rekening mee.
U staat bij ons op de eerste plaats en wij streven ernaar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kunnen zich onverhoopt situaties voordoen waarover u niet tevreden bent, of waarover u een klacht wilt indienen.

U kunt dit in eerste instantie bij ons melden, zodat wij samen kunnen zoeken naar een oplossingen. Mochten wij geen oplossing met u kunnen vinden voor uw klacht, dan verwijzen wij u naar de klachtenfunctionaris van de NVM-klachtenregeling, een onafhankelijke bemiddelaar.

NVM-klachtenregeling en klachtenfunctionaris
NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
030 - 657 10 13
klacht@mondhygienisten.nl

Praktische zaken


Mondzorg Konings hanteert de tarieven die zijn opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl) in opdracht van de overheid. Om een inschatting te kunnen geven van de totale kosten, kunnen wij een begroting voor u opstellen. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Een standaard gebitsreiniging kost gemiddeld €60,- tot €90,-.

Behandelingen door de mondhygiënist worden voor volwassenen niet vergoed door de basisverzekering. Er zijn wel aanvullende verzekeringen die deze behandelingen vergoeden. De meeste behandelingen voor jongeren tot 18 jaar vallen binnen de basisverzekering en worden volledig vergoed.

Klik hier voor meer informatie.
In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

Klik hier voor meer informatie.
De mondhygiënist kan tijdens een eerste bezoek bekijken of het nodig is om tandsteen te verwijderen. Als het tandvlees ontstoken is kunt u merken dat dit gevoeliger is bij aanraking en daarom ook bij het verwijderen van tandsteen. De mondhygiënist kan vooraf een inschatting maken of het verwijderen van tandsteen in uw situatie pijn zal doen en u informeren over de mogelijkheden van verdoving.

Klik hier voor meer informatie.
Een behandeling bij de mondhygiënist wordt voor volwassenen niet vergoed door de basisverzekering, maar mogelijk wel uit uw aanvullende verzekering. De meeste behandelingen voor jongeren tot 18 jaar worden volledig vergoed. Bij een eerste bezoek kunt u om een begroting vragen en daarmee kunt u bij uw verzekering navragen wat u van de voorgestelde behandeling vergoed krijgt.

Klik hier voor meer informatie.
Nee. De vrije keuze voor een zorgverlener is een recht van u als patiënt en wij raden u aan om bewust voor een zorgverlener te kiezen. De mondhygiënist is sinds 2006 vrij toegankelijk en voor een bezoek heeft u daarom geen verwijzing nodig van een tandarts of arts. U kunt direct een afspraak maken voor een behandeling. Natuurlijk blijft het wel mogelijk dat u wel via een verwijzing een afspraak maakt. Uw tandarts wordt op de hoogte gehouden van de behandelingen en adviezen, als u daar toestemming voor geeft.

© 2021 - Alle rechten voorbehouden - Mondzorg Konings